Sijil-sijil

Pengesahan Kualiti dari MARDI

sijil1

Sijil Kementerian Kesihatan

sijil2

ISO 9001:2008

sijil4

ISO 9001:2008

sijil3

Sijil Pengesahan HALAL

sijil5

Sijil Pengesahan HALAL

sijil6

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)

sijil7